9?

ten o ser human a necesidade de catalogar e definilo todo?
pode ser...

seguramente danos unha falsa seguridade de coñecemento,
de creer entender aquelo que nos rodea.

bueno, no caso con creto do que estamos a falar
trátase dun espazo físico,
ainda que trascende o mental...
como casi todo, xa pasou tempo atrás por distintos catálogos mentais e diversas etiquetas.

facturas, paquetes e avisos chegan aquí,  o 'número nove',
a legalidade, falsamente subxetiva encasillanos numericamente.

Subscribe to 9.arkipelagos.net RSS