Naturaleza, Ruralidad y Civilización

Este libro de Félix Rodrigo Mora axúdanos a ter unha prespectiva distinta da historía do mundo rural e do progreso. É unha crítica á sociedade tecnolóxita industrial que alenta procesos de desurbanización e volta o mundo rural e o contacto ca terra.

Unha recuperación de unha parte da historia 'casi' perdida, as loitas pasadas contra a modernidade, a tenoloxía e o aparato estatal, os concellos abertos, o movimento anorcosindicalista agrarista, as movilizacións campesiñas, e a guerrila antifranquista (sendo este un movinto de caracter básicamente rural), as loitas contra a expropiación dos ben comunais.

Un libro que nos sirve para adentrarnos neste pensador, non exentas de polémicas moitas das súas afirmacións. Actualmente todo un best-seller...