horta copyleft vegana,
coidando a terra sin aportes animais.
experimentación [produtiva!] con rotacions, compostaxe, simbioses...
bos alimentos para todas...
pero deixemos os animais en paz!